Menu Content/Inhalt
Aktualności
Karty płatnicze

 

ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOGRODZIE

 

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące regulaminów i funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1)    wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji  z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tarnogrodzie.

2)    wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia,

3)    dodanie limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii Banku ( 86 215 50 00 ) oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). (instrukcja)

      Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Tarnogrodzie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1)    wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl, (instrukcja

2)    podać numer PESEL,

3)    wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,

 

       Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,

- zmieniać kod PIN,

- zastrzegać kartę,

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług oraz bezpieczeństwa w przypadku płatności internetowych kartą.  

 

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Tarnogrodzie

 
Zastrzeganie kart

Zastrzeganie kart

Szanowni Klienci,

miło Nam poinformować, że został udostępniony ogólnopolski numer telefonu służący do zastrzegania kart płatniczych.
Aby dokonać zastrzeżenia karty należy wybrać numer: 828 828 828
 
W razie potrzeby zachęcamy do korzystania z powyższego numeru telefonu.
 
gwarantowanie depozytow
Podstawowe informacje o systemie gwarantowania depozytów w Polsce

Polskie regulacje prawne dotyczące gwarantowania depozytów są zgodne z dyrektywą 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów zmienioną dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku
o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Wysokość gwarancji:

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 5
9 Grudnia 2016
Piątek
Imieniny obchodzą:
Delfina, Joachim,
Joachima, Leokadia,
Loda, Waleria,
Wielisława, Wiesław
Do końca roku zostało 23 dni.