Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank
Logowanie do iBank 2
Logowanie do kartosfera.pl

Covid-19

Szczegóły rozwiązań dla klientów indywidualnych – „Wakacje kredytowe”

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy tzw. „Wakacje kredytowe” tj. rozwiązanie powalające odroczyć ratę kredytu.

Proponujemy zawieszenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • niewydłużanie okresu kredytowania
 • wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadających po okresie trwania Wakacji kredytowych ulega odpowiedniemu zwiększeniu
 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów gotówkowych Bezpieczna Gotówka,
 • kredytów konsolidacyjnych,
 • kredytów mieszkaniowych Mój Dom
 • uniwersalnego kredytu hipotecznego

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ

Wniosek można złożyć osobiście w Banku, listownie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres e-mail: covid19@bstarnogrod.pl

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, nie wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu, z wyjątkiem sytuacji wydłużenia okresu kredytowania. Aneks będzie można podpisać:

 • w Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
  Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie
  ul. Partyzantów 9, 23-420 Tarnogród
  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

 

Pliki do pobrania

2020 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners