Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Klienci korporacyjni

CB - Corporate Banking

Nowoczesny system dostarczania usług bankowych dla firm, urzędów gdzie występuje grupowa praca nad dokumentem. Jest przystosowany do obsługi paczek zawierających tysiące przelewów. 

Cechy systemu:

 • Praca grupowa nad dokumentem (wprowadzanie, zatwierdzanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów do banku może być rozdzielone na kilku pracowników).
 • Obsługa karty wzorów podpisów w różnych układach (można zdefiniować indywidualną kartę wzorów podpisów dla każdego rachunku oddzielnie i uzależnić ją od kwoty na przelewie).
 • Stabilna praca w sieci lokalnej klienta. Obsługa SQL-owych baz danych
 • Treść przelewu zabezpieczona jest podpisem cyfrowym. Program obsługuje lokalne klucze cyfrowe (generowane przez bank DSA1024/SHA1) i klucze kwalifikowane (wystawione przez niezależnych dostawców np.: UNIZETO itp.). System jest maksymalnie zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją w treść przelewu.
 • Automatyczna kontrola realizacji każdego przelewu.
 • Możliwość wystawiania przelewów z opóźnioną datą realizacji.
 • Zaawansowane mechanizmy analizy danych: filtrowanie wielokryterialne dokumentów, graficzna prezentacja danych.
 • Przelewy są przesyłane do banku w paczkach, szyfrowanym tunelem AES 128bit (przez internet lub modem).
 • Automatyczna aktualizacja programu u klienta co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji.
 • Zawiera elementy systemu microCRM (moduł wspomagający obsługę kontaktów z kontrahentami).
 • Umożliwia import przelewów z obcych systemów księgowych.
 • Program po stronie klienta można zainstalować na dowolnym systemie (WINDOWS, LINUX, itp.), dla którego istnieje wirtualna maszyna javy.

2023 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners