Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Osoby fizyczne

I-Bank BS - BANK INTERNETOWY dla osób fizycznych.

Nowoczesny system umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej i systemu java. Jest łatwy i przyjemny w obsłudze, umożliwia szybkie wprowadzanie przelewów. Wszystkie zlecenia są podpisane prywatnym kluczem cyfrowym klienta.

Podstawowe funkcje udostępnione poprzez przeglądarkę internetową.

 • Wyświetlanie salda na rachunkach klienta. Standardowo klient ma dostęp do konta ROR lub rachunku bieżącego. Na wniosek klienta, bank może udostępnić  wgląd na pozostałe konta, np.: lokaty, kredyty lub inne rachunki, do których ma upoważnienie.
 • Wyświetlanie historii obrotów na rachunkach klienta.
 • Obsługa zleceń oczekujących i odrzuconych.
 • Wystawianie poleceń przelewu z natychmiastową lub opóźnioną datą realizacji.
 • Wystawianie poleceń przelewu do ZUS i do Urzędów  Skarbowych.
 • Prowadzenie książki adresowej kontrahentów.
 • Prowadzenie kartoteki wzorców przelewów.
 • Szybkie wystawianie poleceń przelewu za pomocą książki adresowej kontrahentów i za pomocą listy wzorców.
 • Prowadzenie biuletynu informacyjnego dla klientów. Jest to szybki i bezpłatny sposób przekazywania informacji dla klientów banku.
 • Obsługa lokat.
 • Wyszukiwanie dokumentów wg rożnych kryteriów: tytuł, nazwa kontrahenta, data, kwota.
 • Drukowanie zestawień.
 • Drukowanie wyciągów numerowanych zgodnie z numeracją systemu bankowego.
 • Pełna kontrola poprawności wypełnienia formularzy
 • Automatyczna obsługa zleceń stałych w pełnym zakresie.
 • Zmianę haseł dostępu do programu oraz kodu PIN do klucza sprzętowego.
 • Automatyczne naliczanie i księgowanie prowizji.
 • Bezpieczeństwo wymiany informacji i zabezpieczenia autentyczności zleceń oparte na podpisie cyfrowym.
 • Pełna obsługa kluczy cyfrowych wystawianych przez bank.
 • Możliwość używania kluczy cyfrowych zakupionych przez klienta banku u innych wystawców.
 
Saba_Plugin x64
Saba_Plugin x32

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners