Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Karty płatnicze

ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOGRODZIE

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące regulaminów i funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

 1. wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji  z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tarnogrodzie.
 2. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia,
 3. dodanie limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku, samodzielnie w portalu kartowym (www.kartosfera.pl) lub za pośrednictwem Infolinii Banku ( 86 215 50 00 ), zalecane jest by każdy Użytkownik karty aktywował zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). (instrukcja)

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Tarnogrodzie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl, (instrukcja
 2. podać numer PESEL,
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,

 

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • aktywować kartę,
 • aktywować/dezaktywować płatności zbliżeniowe,
 • aktywować płatności telefonem (wymagany moduł NFC w telefonie),
 • zmieniać limity transakcyjne,
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę,

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług oraz bezpieczeństwa w przypadku płatności internetowych kartą.  

Z wyrazami szacunku
Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners