Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Lokaty

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje lokat terminowych:

 1. lokata standard w złotych;
 2. lokata niestandardowa MIG w złotych;
 3. lokata typu O/N (overnight) w złotych ;

Lokaty terminowe otwierane są dla Klientów, którzy posiadają podpisaną z Bankiem Umowę (podpisanie umowy wymagane jest przy otwieraniu tylko pierwszej lokaty).

Lokaty terminowe Standard w złotych o zmiennym oprocentowaniu:
minimalna wpłata: 5 000 PLN.
termin zapadalności lokaty:

 • 1 m-c      - 0,30 % w stosunku rocznym,
 • 3 m-ce    - 0,50 % w stosunku rocznym,
 • 6 m-cy    - 0,60 % w stosunku rocznym,
 • 12 m-cy  - 0,80 % w stosunku rocznym,
 • 24 m-ce  - 0,90 % w stosunku rocznym,
 • 36 m-cy  - 0,90 % w stosunku rocznym,

 

Lokaty niestandardowe MIG w złotych o stałej stopie procentowej:
minimalna wpłata: 50 000 PLN.
termin lokaty: od 1 do 31 dni;

 • Oprocentowanie ustalane w wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego założenie lokaty pomniejszony o marżę Banku w wysokości 0,75%, jednak nie mniejsze niż 0,00%.

 

Lokaty typu O/N overnight w złotych:
minimalna wpłata: 200 000 PLN.
kwota pozostająca na rachunku: 10 000 PLN.
termin lokaty: 1-dniowa;

 • Oprocentowanie ustalane jest w wysokości średniej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego założenie lokaty pomniejszonej o marżę Banku w wysokości 0,95%, jednak nie mniejsze niż 0,00%.

 

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners