Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Rachunki bankowe

RACHUNKI PŁATNICZE W ZŁOTYCH

Rachunki bankowe służące do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub dla dwóch osób jako rachunek wspólny (z wyjątkiem Podstawowego Rachunku Płatniczego). Każdy ze współposiadaczy rachunku korzysta ze wszystkich uprawnień posiadacza rachunku.

 

Rachunek - Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

Rachunek skierowany do Klientów nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym innym banku. Bezpłatny rachunek PRP to rachunek bankowy dla Klientów indywidualnych, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. 

 • 0 zł - za prowadzenie rachunku płatniczego,
 • 0 zł - za wydanie i obsługę karty debetowej,
 • 0 zł - za dostęp do Usługi bankowości elektronicznej,
 • 0 zł - za pięć pierwszych w miesiącu przelewów krajowych w PLN,
 • 0 zł - za pięć pierwszych w miesiącu wypłat kartą w innych bankomatach niż bankomaty Grupy BPS na terenie RP,
 • brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego,
 • brak możliwości skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym,

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:  

 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego,
 • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych,

 

Rachunek - MIN

Rachunek skierowany jest do pełnoletnich Klientów niezainteresowanych kartą płatniczą i bankowością internetową.

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – wpłaty i wypłaty gotówkowe,
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku,
 • możliwość otwarcia jako rachunek wspólny,

Posiadanie Rachunku MIN umożliwia:

 • otrzymywanie wpływów z tytułu wynagrodzeń lun innych świadczeń,
 • definiowanie zlecenia stałego,
 • złożenie dyspozycji polecenia zapłaty,
 • możliwość uzyskania informacji za pomocą usługi SMSo wpływach, obciążeniach i stanie konta po każdej operacji,
 • umożliwia zadysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami na wypadek śmierci,

 

Rachunek - Wygodne Konto MAX

Rachunek przeznaczony jest dla Klientów zainteresowanych posiadaniem karty i bankowości internetowej oraz deklarujących stałe wpływy na rachunek.

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – wpłaty gotówkowe,
 • 0 zł – za wypłaty w bankomatach Grupy BPS i Planet Cash,
 • 0 zł – za płatności w punktach handlowo-usługowych,
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku,
 • możliwość otwarcia jak rachunek wspólny,

Posiadanie Wygodnego Konta Max umożliwia:

 • dostęp do rachunku za pomocą bankowości internetowej,
 • wygodny i szybki dostęp do własnych pieniędzy dzięki szerokiej sieci bankomatów dostępnych przez 24 h na dobę,
 • regulowanie jednorazowych i stałych płatności (np. czynszu, opłat za prąd, gaz, telefon, spłaty rat kredytów),
 • złożenie dyspozycji polecenia zapłaty,
 • korzystanie z usługi bez opłat1,
 • możliwość uzyskania informacji za pomocą usługi SMSo wpływach, obciążeniach i stanie konta,
 • umożliwia zadysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami na wypadek śmierci.

 

Rachunek - POL-KONTO

Rachunek przeznaczony jest dla Klientów niedeklarujących stałych wpływów na rachunek, zainteresowanych posiadaniem karty i bankowości internetowej.

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – wpłaty gotówkowe,
 • 0 zł – za wypłaty w bankomatach Grupy BPS i Planet Cash,
 • 0 zł – za płatności w punktach handlowo-usługowych,
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku,
 • możliwość otwarcia jako rachunek wspólny,

Posiadanie Pol-Konta umożliwia:

 • dostęp do rachunku za pomocą bankowości internetowej,
 • wygodny i szybki dostęp do własnych pieniędzy dzięki sieci bankomatów dostępnych przez 24 h na dobę,
 • regulowanie jednorazowych i stałych płatności (np. czynszu, opłat za prąd, gaz, telefon, spłaty rat kredytów),
 • złożenie dyspozycji polecenia zapłaty,
 • korzystanie z usługi bez opłat1,
 • możliwość uzyskania informacji za pomocą usługi SMSo wpływach, obciążeniach i stanie konta,
 • umożliwia zadysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami na wypadek śmierci.

 

Konto dla młodych

Rachunek skierowany jest do uczniów i studentów w wieku 13-26 lat.

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – za wydanie i obsługę karty,
 • 0 zł – wpłaty gotówkowe,
 • 0 zł – wypłaty gotówkowe,
 • 0 zł – za przelewy wewnętrze oraz w systemie Elixir,
 • 0 zł – zlecenia stałe,
 • 0 zł – za aktywację i obsługę bankowości internetowej ,
 • 0 zł – za wypłaty w bankomatach Grupy BPS i Planet Cash,
 • 0 zł – za płatności w punktach handlowo-usługowych,
 • 0 zł – za korzystanie z 1,

Posiadanie Konta dla Młodych umożliwia:

 • dostęp do konta za pomocą bankowości internetowej
 • wygodny i szybki dostęp do własnych pieniędzy dzięki szerokiej sieci bankomatów dostępnych przez 24 h na dobę,
 • regulowanie jednorazowych i stałych płatności (np. czynszu, opłat za prąd, gaz, telefon, spłaty rat kredytów),
 • złożenie dyspozycji polecenia zapłaty,
 • złożenie dyspozycji zlecenia stałego,
 • korzystanie z usługi bez opłat1,
 • możliwość uzyskania informacji za pomocą usługi SMS o wpływach, obciążeniach i stanie konta,
 • umożliwia zadysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami na wypadek śmierci.
 • umożliwia skorzystanie z usługi

 

Rachunek Oszczędnościowy w PLN

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na rachunku

przy zachowaniu stałego dostępu do nich.

 • 0 zł - otwarcie rachunku,
 • 0 zł - prowadzenie rachunku,
 • 0 zł - wpłaty gotówkowe,
 • 0 zł - pierwsza wypłata w miesiącu,
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi środkami
 • oprocentowanie rachunku 1,00 %

 

Rachunek Oszczędnościowy w walucie obcej

Jest to idealne rozwiązanie dla Klientów pracujących za granicą, zarabiających w walucie wymienialnej lub często podróżujących

 • Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna;
 • Rachunek dostępny w walutach: USD, EUR;
 • Służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych;
 • Umożliwia szybkie i proste przeprowadzanie płatności w walutach obcych;
 • Do otwarcia rachunku wystarczy dowód tożsamości i podpisanie umowy;
 • Umożliwia zadysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami na wypadek śmierci.

 

 

1 W przypadku wypłaty gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie - bez opłat, w przypadku wypłaty gotówki w bankomatach obcych może zostać naliczona opłata.

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners