Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank
Logowanie do iBank 2
Logowanie do kartosfera.pl

Rachunki bankowe

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych , rezydentów lub nierezydentów na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwóch osób.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy ich posiadaczom do:

  • przechowywania środków pieniężnych,
  • korzystania z kart bankowych,
  • korzystania z limitu w rachunku
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych potwierdzone książeczką oszczędnościową służą do lokowania środków na oprocentowanym rachunku z możliwością natychmiastowego ich wypłacenia.

  • Bank wydaje posiadaczowi rachunku oszczędnościowego imienną książeczkę oszczędnościową.
  • Wpłaty na książeczkę mogą być wnoszone bez ograniczeń wysokości przez dowolne osoby.
  • Wypłaty dokonywane są do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu.

Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego.

2020 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners