Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank
Logowanie do iBank 2
Logowanie do kartosfera.pl

Lokaty

Bank otwiera i prowadzi dla osób fizycznych lokaty terminowe standard w złotych.
Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej następuje z chwilą  wystawienia przez Bank Książeczki oszczędnościowej z wkładem terminowym oraz wniesienia wpłaty.

Książeczka terminowa ma charakter umiejscowiony. Oznacza to, że jej obsługa (np. dopisywanie odsetek, likwidacja wkładu lub książeczki) wykonywana jest wyłącznie przez Bank Spółdzielczy będący wystawcą książeczki terminowej.

Wkład terminowy może być podjęty po upływie zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.

Depozyty terminowe - lokaty Standard w złotych o zmiennym oprocentowaniu:
- 2 miesięczne – 0,60 %
- 3 miesięczne – 0,80 %

  poniżej 50 000 zł od 50 000 zł
kwota depozytu
6 miesięczne 0,90 % 0,95 %
9 miesięczne 1,00 % 1,05 %
12 miesięczne 1,20 % 1,25 %
24 miesięczne 1,30 % 1,35 %
36 miesięczne 1,30 % 1,35 %

Oprocentowanie środków osób fizycznych, zdeponowanych w ramach depozytów terminowych tzw. lokaty NIEODNAWIALNE w złotych, ustalane jest  według stałej stopy procentowej i wynosi  w stosunku rocznym:

- 3 miesięczne - 4,50 %

- 6 miesięczne - 4,80 %

- 12 miesięczne - 5,75 %

Oprocentowanie środków osób fizycznych, zdeponowanych w ramach depozytów terminowych tzw. lokaty dla nowych środków* NIEODNAWIALNE w złotych, ustalane jest według stałej stopy procentowej i wynosi  w stosunku rocznym:

- 3 miesięczne - 4,75 %

- 6 miesięczne - 5,00 %

- 12 miesięczne - 6,00 %

* Nowe środki dla lokaty stanowią nadwyżkę środków pieniężnych w dniu wpływu środków na lokatę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do Klienta rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokatach terminowych w Banku prowadzonych w złotych polskich według stanu na 30 dzień poprzedzający dzień zawarcia lokaty.

 

Oprocentowanie środków osób fizycznych, zdeponowanych w ramach depozytów terminowych progresywnych w złotych, ustalane jest według stałej stopy procentowej i wynosi średnio 4,50 % w skali roku. Środki oprocentowane są progresywnie tj. inaczej w każdym z 12 miesięcznych okresów od 2,16 % do aż 7,00 % w ostatnim okresie.

 

Odsetki od lokat terminowych dopisywane są po upływie okresu zadeklarowanego. Dla depozytów 24 i 36 miesięcznych kapitalizacja odsetek dokonywana jest w okresach rocznych.

 

 

2022 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners