Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank
Logowanie do iBank 2
Logowanie do kartosfera.pl

Lokaty

Bank otwiera i prowadzi dla osób fizycznych lokaty terminowe standard w złotych.
Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej następuje z chwilą  wystawienia przez Bank Książeczki oszczędnościowej z wkładem terminowym oraz wniesienia wpłaty.

Książeczka terminowa ma charakter umiejscowiony. Oznacza to, że jej obsługa (np. dopisywanie odsetek, likwidacja wkładu lub książeczki) wykonywana jest wyłącznie przez Bank Spółdzielczy będący wystawcą książeczki terminowej.

Wkład terminowy może być podjęty po upływie zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.

Lokaty terminowe Standard w złotych o zmiennym oprocentowaniu:
- 1 miesięczne – 0,90 %
- 2 miesięczne – 1,00 %
- 3 miesięczne – 1,10 %
- 4 miesięczne – 1,15 %
- 5 miesięczne – 1,15%

  poniżej 50 000 zł od 50 000 zł
kwota depozytu
6 miesięczne 1,25% 1,30%
9 miesięczne 1,35 % 1,40 %
12 miesięczne 1,45 % 1,50 %
24 miesięczne 1,45 % 1,50 %
36 miesięczne 1,45 % 1,50 %


Odsetki od lokat terminowych dopisywane są po upływie okresu zadeklarowanego. Dla depozytów 24 i 36 miesięcznych kapitalizacja odsetek dokonywana jest w okresach rocznych
Oprocentowanie lokat terminowych deponowanych w kwocie powyżej 100 000 PLN może być ustalone przez Zarząd Banku  w drodze indywidualnych negocjacji.

2019 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners