Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Lokaty

Bank otwiera i prowadzi dla osób fizycznych lokaty terminowe standard w złotych.
Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej następuje z chwilą wniesienia wpłaty.
 

Oprocentowanie środków osób fizycznych, zdeponowanych w ramach depozytów terminowych tzw. lokaty NIEODNAWIALNE w złotych, ustalane jest  według stałej stopy procentowej i wynosi  w stosunku rocznym:

- 3 miesięczne - 3,80 %

- 6 miesięczne - 4,20 %

- 12 miesięczne - 4,80 %

Odsetki od lokat terminowych dopisywane są po upływie okresu zadeklarowanego. Dla depozytów 24 i 36 miesięcznych kapitalizacja odsetek dokonywana jest w okresach rocznych.


Wkład terminowy może być podjęty po upływie zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.

Depozyty terminowe - lokaty Standard ODNAWIALNE w złotych o zmiennym oprocentowaniu:
- 2 miesięczne – 0,60 %
- 3 miesięczne – 0,80 %

  poniżej 50 000 zł od 50 000 zł
kwota depozytu
6 miesięczne 0,90 % 0,95 %
9 miesięczne 1,00 % 1,05 %
12 miesięczne 1,20 % 1,25 %
24 miesięczne 1,30 % 1,35 %
36 miesięczne 1,30 % 1,35 %

 

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners