Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Kredyty

Kredyty w ROR:

Przeznaczenie produktu: finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych klienta

maksymalna kwota kredytu: 5- krotność średnich miesięcznych wpływów nie więcej niż 30.000,00 zł

warunki ubiegania się o kredyt :

- posiadanie w Banku konta osobistego,

- posiadanie zdolności kredytowej,

- regularne wpływy na rachunek,

okres kredytowania: kredyt może być udzielany na okres 12 m-cy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez obowiązku spłaty kredytu.

Atrakcyjne oprocentowanie zmienne: Wibor 3M + marża Banku w skali roku

odsetki płacone są tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

prowizja od przyznanego kredytu 3%, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70,00 zł

 

Kredyt Bezpieczna Gotówka:

Przeznaczenie kredytu - dowolny cel,

Maksymalna kwota kredytu - do 100.000,00 zł

Okres kredytowania - do 8 lat (raty malejące)

Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów

Atrakcyjne oprocentowanie stałe - do 5 lat

Atrakcyjne oprocentowanie zmienne - powyżej 5 lat: Wibor 3M + marża Banku w skali roku

Prowizja od przyznanego kredytu od 2%, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70,00 zł

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej

nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków z kredytu

okres kredytowania maksymalnie - do 15 lat

Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu:

- zmienne oparte o stawkę Wibor 3M oraz marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania

- okresowo stałe w całym 5-letnim okresie - co oznacza, że niezależnie od zmian rynkowych stóp procentowych w okresie stosowania stałego oprocentowania, wysokość rat będzie niezmienna a dopiero po 5-letnim okresie stałej stopy, Twój kredyt przejdzie automatycznie na stopę zmienną zgodnie z warunkami Twojej umowy kredytowej lub będziesz miał możliwość jej ponownego przedłużenia na kolejne 5 lat

maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowiącej zabezpieczenie kredytu

prowizja 2,50% od przyznanego kredytu

za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 200 zł

możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat

 

Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom:

Kredyt przeznaczony jest na:

-zakup działki budowlanej

-zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

-nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

-nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

-przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności; wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

-inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę: budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości (LTV< 80%)  i jest uzależniona od zdolności kredytowej

Okres kredytowania maksymalnie do 25 lat

Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu:

- zmienne oparte o stawkę Wibor 3M oraz marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania

- okresowo stałe w całym 5-letnim okresie - co oznacza, że niezależnie od zmian rynkowych stóp procentowych w okresie stosowania stałego oprocentowania, wysokość rat będzie niezmienna a dopiero po 5-letnim okresie stałej stopy, Twój kredyt przejdzie automatycznie na stopę zmienną zgodnie z warunkami Twojej umowy kredytowej lub będziesz miał możliwość jej ponownego przedłużenia na kolejne 5 lat

Prowizja od przyznanego kredytu – 1%, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 200,00zł

Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat

 

Kredyt konsolidacyjny:

Cel Kredytu:

- kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu: gotówkowego, samochodowego, hipotecznego, mieszkaniowego, studenckiego, limitu w karcie kredytowej i limitu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku

Warunki Kredytowania:

- warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych i posiadanie zdolności kredytowej,

- maksymalny okres kredytowania do 300 miesięcy

- Atrakcyjne oprocentowanie zmienne: Wibor 3M + marża Banku w skali roku

- prowizja od przyznanego kredytu 2,5 %,

- opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 200 zł

Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat

 

Kredyt ekologiczny:

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

- okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,

- materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,

- odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,

- domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,

- systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

- kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,

- ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),

- rowerów i innego sprzętu sportowego,

- samochodów osobowych z napędem elektrycznym,

- innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,

- cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.


Warunki Kredytowania:

- maksymalna kwota kredytu nawet - do 80.000,00 zł

- maksymalny okres kredytowania - do 8 lat (raty malejące)

- możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów

- Atrakcyjne oprocentowanie stałe - do 5 lat

- Atrakcyjne oprocentowanie zmienne - powyżej 5 lat: Wibor 3M + marża Banku w skali roku

- prowizja od przyznanego kredytu 2 %,

- opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70 zł

 

 

 

 

Wyjaśnienia i wszelkiego rodzaju wątpliwości oraz szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych produktów kredytowych można uzyskać w siedzibie Banku lub Oddziale w Potoku Górnym.

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners