Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank
Logowanie do iBank 2

Władze

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TARNOGRODZIE

 1. Stanisław Hadacz - Przewodniczący Rady,
 2. Zdzisław Lipiec - Z-ca Przewodniczącego Rady,
 3. Elżbieta Świeżak - Sekretarz Rady,
 4. Henryk Bryła - Członek Rady,
 5. Tadeusz Deryło - Członek Rady,
 6. Marian Dub - Członek Rady,
 7. Halina Jaglarz - Członek Rady,
 8. Wacław Koncewicz - Członek Rady.
 9. Edward Szczepanik - Członek Rady,

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TARNOGRODZIE

 1. Piotr Mulawa - Prezes Zarządu,
 2. Jadwiga Makarzec - Wiceprezes Zarządu,
 3. Arkadiusz Trusz - Wiceprezes Zarządu,

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU

 

 1. Piotr Mulawa - Prezes Zarządu,
 2. Jadwiga Makarzec - Wiceprezes Zarządu,
 3. Arkadiusz Trusz - Wiceprezes Zarządu,
 4. Stanisław Bucior - Pełnomocnik Zarządu,
 5. Krzysztof Kiełbasa - Pełnomocnik Zarządu,
 6. Dorota Malewska - Pełnomocnik Zarządu,
 7. Justyna Marczak - Pełnomocnik Zarządu,
 8. Irena Paruch - Pełnomocnik Zarządu,
 9. Bożena Sarzyńska – Pełnomocnik Zarządu,
 10. Renata Tutka – Pełnomocnik Zarządu.

2019 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners