Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank
Logowanie do iBank 2
Logowanie do kartosfera.pl

Władze

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TARNOGRODZIE

 1. Stanisław Hadacz - Przewodniczący Rady,
 2. Zdzisław Lipiec - Z-ca Przewodniczącego Rady,
 3. Halina Jaglarz - Sekretarz Rady,
 4. Henryk Bryła - Członek Rady,
 5. Tadeusz Deryło - Członek Rady,
 6. Marian Dub - Członek Rady,
 7. Elżbieta Świeżak - Członek Rady,
 8. Wacław Koncewicz - Członek Rady.
 9. Jan Dorocicz - Członek Rady,

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TARNOGRODZIE

 1. Piotr Mulawa - Prezes Zarządu,
 2. Dorota Malewska - Wiceprezes Zarządu,
 3. Arkadiusz Trusz - Wiceprezes Zarządu,

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU

 

 1. Piotr Mulawa - Prezes Zarządu,
 2. Dorota Malewska - Wiceprezes Zarządu,
 3. Arkadiusz Trusz - Wiceprezes Zarządu,
 4. Piotr Czekirda– Pełnomocnik Zarządu,
 5. Krzysztof Kiełbasa - Pełnomocnik Zarządu,
 6. Justyna Marczak - Pełnomocnik Zarządu,
 7. Irena Paruch - Pełnomocnik Zarządu,
 8. Bożena Sarzyńska – Pełnomocnik Zarządu,
 9. Renata Tutka – Pełnomocnik Zarządu,
 10. Agnieszka Agata Kowalczyk Typek– Pełnomocnik Zarządu.

2022 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners